Tasemetööd 2017/18. õa

3. klass

eesti keel - 24. mai

matemaatika - 29. mai

 

6. klass

eesti keel - 16. mai

matemaatika - 22. mai

 

Põhikooli lõpueksamid 2018

eesti keel - 1. juuni

matemaatika - 8. juuni

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) - 13. juuni

inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) - 13.-14. juuni

 

Riigieksamid 2018

eesti keel - 16. aprill

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) - 4. mai

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) - 7.-11. mai

matemaatika - 25. mai