Abiõpetaja ülesandeks on  õpetaja ja/või kooli tugispetsialistide eelneval juhendamisel ja koostöös toetada õppija arengut, et saavutada püstitatud õpitulemusi.

Ave Oppo, 1.-4. klasside abiõpetaja, ave.oppo@rrg.ee

Riina Rannula, 5.-8. klasside abiõpetaja, riina.rannula@rrg.ee