Koolilõunat saab süüa alates teisest vahetunnist (algklassid). Koolitoitlustus toimub 13.30-ni.

Puhvet on avatud kella 14.30-ni.

Toitlustaja jätab endale õiguse muuta puhveti lahtioleku kella aega reedeti ja iga kuu viimasel tööpäeval.