2018/19. õa õpiabi õpetajad

2. klass Lii Liiskmann, lii.liiskmann@rrg.ee, klass 106
3. klass Ülle Bender, ylle.bender@rrg.ee, klass 103
4. klass Ruth Lehtla, ruth.lehtla@rrg.ee, klass 406