« Tagasi

Õpilaste vastuvõtu tingimused gümnaasiumi 10. klassi

1. Õpilaste vastuvõtu tingimused gümnaasiumi 10. klassi
1.1 Kooli gümnaasiumisse toimub vastuvõtt põhikooli lõpetamise tulemuste alusel olenemata õpilase elukohast.
1.2 Vastuvõtt toimub 3 õppesuunda: majanduse-, reaal-loodusteaduslikku- ning teatri ja meedia suunda. Ühe õppesuuna täituvuse ülempiiriks on 34 õpilast
1.3 Sisseastumisel arvestatakse põhikooli õigeaegset ja rahuldavate tulemustega lõpetamist ning sisseastumiskatsete tulemusi
1.4 Sisseastuja peab olema põhikooli emakeele ja matemaatika lõpueksamil saavutanud vähemalt 50% punktidest.
1.5 Sisseastumisel arvestatakse õpilase järgmisi tulemusi, 1) põhikooli eesti keele lõpueksami tulemus punktides jagatud kahega (max 50p); 2) põhikooli matemaatika lõpueksami tulemus punktides (max 50p) 3) inglise keele sisseastumistesti tulemused punktides (max 50 p), mis on aluseks õpilaste keelegruppidesse jaotamisel.
1.6 Arvesse läheb õpilase poolt saavutatud punktide absoluutsumma. Maksimumsummaks on 150 punkti. Vastuvõtukünniseks on 75 punkti ehk 50% maksimaalsest kogusummast. Vabade kohtade olemasolul võib komisjon põhjendatud otsuse korral vastu võtta ka väiksema punktisumma kogunud õpilase.
1.7 Väljaspool üldist konkurssi võetakse 10.klassidesse vastu sisseastuja: 1) kelle põhikooli lõputunnistuse aastahinneteks on neljad ja viied. 2) kes on tulnud maakondlikul aineolümpiaadil viimase aasta jooksul 1.-3.kohale ja kelle lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 4,0 Lõputunnistuse keskmise arvestamisel ei võeta arvesse lõpueksamite tulemusi.
1.8 Iga sisseastuja võib avalduse esitamisel märkida 2 eelistust/valikut. Tulemuste kindlakstegemisel kandideerib sisseastuja kõigepealt esimesena esitatud õppesuunda. Kui konkursi tulemusena ta soovitud õppesuunda ei pääse, kandideerib ta teisena esitatud valiku järgi.
1.9. Õpilaste vastuvõtt 10. klassi toimub neljapäeval, 8. juunil kl. 13.00

10. klassi asutumise avalduse vorm