« Tagasi

2018/19 õa 10. klassid

2018/19 õppeaastal avatakse 10. klassides 2 klassikomplekti (majandus/teater-filmindus, reaal-loodusteaduslik). 

Vastu võetud

Tuletame meelde, et lõplikult kinnitab õppima asumist 10. klassi põhikooli lõputunnistuse originaali toomine kooli kantseleisse (tunnistus tagastatakse sügisel). Palume teha seda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 17. augustil.

Õpilasel, kes osutus vastuvõetuks, kuid otsustab mõne teise kooli kasuks, palume sellest teavitada kooli kantseleid esimesel võimalusel, hiljemalt 17. augustiks.

Õpilane, kes ennast esialgsest vastuvõetute nimekirjast ei leia, saab lisainfot vabade kohtade olemasolust kooli kantseleist (tel 32 23 472)

Kantselei lahtioleku ajad:
20.-29. juuni 9.00-14.00
6.-17. august 9.00-14.00