GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm.

Rakvere Reaalgümnaasium on GLOBE kool alates programmi tegevuse algusest Eestis. Sellest ajast on koolis õpilaste poolt läbi viidud erinevaid keskkonnamõõtmisi. Igapäevaselt keskendutakse atmosfääri mõõtmistele, kuid tehakse ka vee- ja mullamõõtmisi. Koolis tegutseb eraldi GLOBE ring, milles õpilased õpetajate (Epp Vaidre ja Agne Jõgis) juhendamisel tegutsevad. Tublimatel on võimalus suviti GLOBE laagris osaleda, kus saab oma ala spetsialistide käe all tõsisemat teadust teha. Pideva ja täpse andmerea edastamise ja eeskujulikkusega silma paistmine annab võimaluse osaleda ka erinevatel preemiaüritustel (nt. 2016. aasta septembris kohtuti NASA astronaudi Douglas Wheelockiga).

Lisaks pakub GLOBE võimalust osaleda uurimistööde konverentsidel. Aastal 2010. korraldati konverents Rakvere Reaalgümnaasiumis.

GLOBE-i toetavad USA kosmoseagentuur (NASA), USA Rahvuslik Teadusfond ning USA Välisministeerium koostöös GLOBE riikide ülikoolide, koolisüsteemi ja valitsusväliste organisatsioonidega.

Tänu GLOBE programmis osalemisele saab kool kasutada erinevaid andmekogujaid ja andureid, mis lisaks keskkonnamõõtmistele rakendada ka ainetundide uurimuslikumaks muutmisel.