8.01.17

Rakvere Reaalgümnaasium
Võidu 67
44313, Rakvere
e-post: info@rrg.ee

Direktor Martti Marksoo 322 3249
Kantselei Elin Nurk 322 3472
Õppealajuhataja (1.-9. klass) Liivi Bauer  322 0316
Õppealajuhataja (10.-12. klass) Kalev Lasberg 322 3474
Majandusjuhataja Ergo Kärmik 322 3470
Huvijuht Mari Kongi 322 4191
Logopeed Kaie Kender 322 0310
Sotsiaalpedagoog Mare Paloots 322 0311
Tervisekabinet Leevi Lippasaar 322 0317
Raamatukogu Tiia Sihvart ja Ulvi Selezov 324 3717
Infojuht, ReaaliTV Jaanus Lekk 5089923
Valvelaud 322 0312
Söökla juhataja Pille Ross, P. Dussmann OÜ 56826105

 

Riiklik järelevalve
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakond 7350109
Lääne-Viru Maavalitsuse Haridus- ja sotsiaalosakond 3258005
Päästeameti Ida päästekeskus 3222723
Terviseameti Ida talitus 3254158
Tööinspektsiooni Ida inspektsioon 3223959
Keeleinspektsioon 6263346

Teenistuslik järelevalve
Rakvere Linnavalitsuse haridusspetsialist 3222336