30.12.16
Martti Marksoo - direktor, martti.marksoo@rrg.ee
Liivi Bauer - direktori asetäitja, liivi.bauer@rrg.ee
Kalev Lasberg - direktori asetäitja, kalev.lasberg@rrg.ee
Mare Paloots - sotsiaalpedagoog, mare.paloots@rrg.ee
Ergo Kärmik - majandusjuhataja, ergo.karmik@rrg.ee
Jaanus Lekk - infojuht, filmiõpe, jaanus.lekk@rrg.ee
Maria Kams - huvijuht, maria.kams@rrg.ee (lapsepuhkusel)
Mari Kongi - huvijuht, mari.kongi@rrg.ee