13.10.16

Siseministeeriumi poolt  struktuuritoetuste andmist korraldav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) registreeris Rakvere toetusetaotluse „Rakvere Reaalgümnaasiumi fassaadi ja õueala rekonstrueerimine ning spordihoone laiendus".

Projekti kogumaksumus on 19 769 269,63, millest 85 % ehk 16 802 179,19 krooni tuleb struktuuritoetustest ja 15 % linnaeelarvest. Projekti raames rekonstrueeritakse koolihoone fassaad, aula ja õueala ning ehitatakse juurde uus spordihoone koos aatriumiga. Soetatakse ka uus spordisaali ja garderoobide inventar ning lavatehnika.

Projekt „Rakvere Reaalgümnaasiumi fassaadi ja õueala rekonstrueerimine ning spordihoone laiendus" saab toetust kohalike avalike teenuste arendamise meetmest. Projekti abikõlblikkuse alguskuupäev on 23.11.2009 ja lõpukuupäev 30.01.2011

Ehitustöid objektil teostab Facio Ehituse AS. Ehitustöödega koolis on talvevaheajal juba alustatud ning tööd on korraldatud nii, et saaks jätkuda ka õppetöö ning et 1. septembril oleks võimalik õppetööd taas alustada. Omanikujärelevalvet objektil teostab Tarvaproekt OÜ

Rakvere-poolne projektijuht on Kristi Torm, ehitustegevusega seonduvaga tegeleb linna ehitusinsener Marianne Klopets.
Rakvere linnale on see oluline investeering hariduse arendamiseks ja kaasaegse õpikeskkonna loomiseks. 

Siin leiad pilte kooli renoveerimisest.

12.08.2011

26.07.2011

25.07.2011

08.-10.02.11

20.11.2010

05.10.2010

30.09.2010

24.08.2010 

30.07.2010 

07.07.2010

25.06.2010

01.06.2010

25.05.2010 

Aula parketi paigaldus 13.05.10

11.05.2010 

29.04.2010 

15.04.2010 

16.03.2010

Black box 16.02.10

Garderoob 16.02.10

Aula 16.02.10

Aatrium 15.01.10

Aula 11.01.10 

Aula 18.12.09