Erika Bauer, klassiõpetaja, 2013, erika.bauer@rrg.ee
Ülle Bender, algõpetus, 1981, ylle.bender@rrg.ee
Ka Bo Chan, muusikaõpetus, koorilaul, 2017, kabo.chan@rrg.ee
Veronika Eek, inglise keel, 1997, veronika.eek@rrg.ee
Ly Heinpalu, klassiõpetaja, 1993, ly.heinpalu@rrg.ee
Imbi Herm, ajalugu, kultuurilugu, 2003, imbi.herm@rrg.ee
Laura Herm, füüsika, loodusõpetus, keemia, 2012, laura.herm@rrg.ee
Alar Ilves, riigikaitse, 2016, alar.ilves@mail.ee
Kadi Inno, keemia, tütarlaste tööõpetus, 1986, kadi.inno@rrg.ee
Mikk Joorits, kehaline kasvatus, 2006, mikk.joorits@rrg.ee
Agne Jõgis, keemia, füüsika, 2015, agne.jogis@rrg.ee
Hilja Järv, algõpetus, 1993, hilja.jarv@rrg.ee
Eve Kallaste, matemaatika, 1978, eve.kallaste@rrg.ee
Maria Kams, huvijuht, 2011, maria.kams@rrg.ee (lapsehoolduspuhkusel)
Kaie Kender, logopeed, 1993, kaie.kender@rrg.ee
Tiina Kippel, muusikaõpetus, draamaõpetus, 1987, tiina.kippel@rrg.ee
Kaja Kirss, vene keel, 1977, kaja.kirss@rrg.ee
Sirje Kiviaru, kehaline kasvatus, 1980, sirje.kiviaru@rrg.ee
Liisi Klaos, muusikaõpe, 2014, liisi.klaos@rrg.ee
Elle Kohal, ajalugu, kod.õp., 1994, elle.kohal@rrg.ee
Helen Konar, klassiõpetaja, 2008, helen.konar@rrg.ee (lapsehoolduspuhkusel)
Argo Kongi, inglise keel, 2006, argo.kongi@rrg.ee
Mari Kongi, huvijuht, 2016, mari.kongi@rrg.ee
Liivi Kulli, saksa keel, inglise keel, 1991, liivi.kulli@rrg.ee
Hele Kuul, inglise keel, 2016, hele.kuul@rrg.ee
Ülle Kõiv, ajalugu, filosoofia, 1979, ylle.koiv@rrg.ee
Tiina Kärmik, inglise keel, 2006, tiina.karmik@rrg.ee
Ergo Kärmik, majandusjuhataja, 2013, ergo.karmik@rrg.ee
Marilin Lamp, klassiõpetaja, inglise keel, 2009, marilin.lamp@rrg.ee
Irene Lasberg, matemaatika, 1979, irene.lasberg@rrg.ee
Kalev Lasberg, dir. asetäitja, tõenäosusteooria, 1979, kalev.lasberg@rrg.ee
Maie Latt, inglise keel, 1980, maie.latt@rrg.ee
Kristin Laur, inglise keel, 2006, kristin.laur@rrg.ee
Ruth Lehtla, klassiõpetaja, 2017, ruth.lehtla@rrg.ee
Tiiu Leet, eesti keel, kirjandus, 1995, tiiu.leet@rrg.ee
Jaanus Lekk, infojuht, filmiõpe, videostuudio, ReaaliTV, 2006, jaanus.lekk@rrg.ee
Lii Liiskmann, algõpetus, 1987, lii.liiskmann@rrg.ee
Kairit Lillepuu, klassiõpetaja, inglise keel, 2011, kairit.lillepuu@rrg.ee
Tiina Loodus, matemaatika, 1978, tiina.loodus@rrg.ee
Kadri Marksoo, geograafia, loodusõpetus, 1996, kadri.marksoo@rrg.ee
Martti Marksoo, direktor, majandusõpetus, 1991, martti.marksoo@rrg.ee
Silja Miks, klassiõpetaja, 2016, silja.miks@rrg.ee
Andra Moor, saksa keel, inglise keel, 1980, andra.moor@rrg.ee
Eve Mõttus, kehaline kasvatus, 1988, eve.mottus@rrg.ee
Kaire Pajanen, klassiõpetaja, 2008, kaire.pajanen@rrg.ee
Andres Pajo, kehaline kasvatus, 2000, andres.pajo@rrg.ee
Mare Paloots, sotsiaalpedagoog, 1980, mare.paloots@rrg.ee
Eda Peinar, inimeseõpetus, karjääriõpetus, 1973, eda.peinar@rrg.ee
Ülle Pihlasalu, algõpetus, 1981, ylle.pihlasalu@rrg.ee
Annika Piho, vene keel, 2014, annika.piho@rrg.ee
Valve Pärn, algõpetus, 1990, valve.parn@rrg.ee
Liivo Raudver, matemaatika, uurimistöö alused, programmeerimine, 2003, liivo.raudver@rrg.ee
Tuulikki Raudver, inglise keel, 2003, tuulikki.raudver@rrg.ee
Heidi Reisi, kunst, joonestamine, tütarlaste tööõpetus, 2007, heidi.reisi@rrg.ee
Katrin Remiküll, eesti keel, kirjandus, 1987, katrin.remikyll@rrg.ee
Kadri Remmet, eesti keel, kirjandus, 2014, kadri.remmet@rrg.ee
Svetlana Romov, vene keel, 1976, svetlana.romov@rrg.ee
Reeli Rump, informaatika, karjäärikoordinaator, karjääriõpetus, 2001, reeli.rump@rrg.ee
Vivika Saare, matemaatika, 2011, vivika.saare@rrg.ee
Ulvi Selezov, raamatukoguhoidja, 1982, ulvi.selezov@rrg.ee
Riin Senkel, eesti keel, kirjandus, 2017, riin.senkel@rrg.ee
Reet Sepp, vene keel, 1981, reet.sepp@rrg.ee
Tiia Sihvart, raamatukoguhoidja, 1981, tiia.sihvart@rrg.ee
Tiina Sirelpuu, bioloogia, 1984, tiina.sirelpuu@rrg.ee
Karin Sirgmets, inglise keel, 2003, karin.sirgmets@rrg.ee (lapsehoolduspuhkusel)
Piret Steinberg, saksa keel, inglise keel, 1991, piret.steinberg@rrg.ee
Ele Sööl, inglise keel, haridustehnoloog, 2015, ele.sool@rrg.ee
Aivar Tammla, poiste tööõpetus, aivar.tammla@rrg.ee
Diana Tandru, majandusõpetus, 2013, diana.tandru@rrg.ee
Raivo Tribuntsov, ringijuht, 2009, raivo@antrena.com
Helle Tuhkla, kehaline kasvatus, 1995, helle.tuhkla@rrg.ee
Epp Vaidre, bioloogia, loodusõpetus, keemia, füüsika, 2014, epp.vaidre@rrg.ee
Andres Veermäe, kehaline kasvatus, 1994, andres.veermae@rrg.ee
Margit Veskilt, algõpetus, 1982, margit.veskilt@rrg.ee
Jaak Vettik, kehaline kasvatus, 2017, jaak.vettik@rrg.ee
Elo Üleoja, koorilaul, 2008, elo.yleoja@rrg.ee