31.10.16

Koolis on kasutusel 50 klassiruumi, sh 14 koduklassi algklassidele ja 36 ainekabinetti keskastme ja gümnaasiumiosa õpilastele. 2016/17 õppeaastat alustab kool 38 klassikomplekti ja 911 õpilasega.