1975. a.

A

Maire Eigi
Raili Järveots
Värdi Kala
Ahti Kukk
Einar Kõiv
Reet Laaniste
Elve Laasberg
Liivi Laur
Silvi Laurend
Noole Lepmets
Tarmo Mikkal
Toivo Nõgu
Toivo Rüütel
Aino Saarva
Ülli Sõnajalg
Irina Ðavrova
Eda Tepomees

Klassijuhataja Hilja Ojamaa