Tasemetööd 2020/21. õa

 

4. klass

loodusõpetus (kirjalik) – 23.-24. september
matemaatika (kirjalik) – 30. september-1. oktoober

 

7. klass

loodusõpetus (kirjalik) – 21.-22. september
matemaatika (kirjalik) – 28.-29. september

 

Põhikooli lõpueksamid 2021

eesti keel (kirjalik) – 28. mai;
matemaatika (kirjalik) – 3. juuni;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni;
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.-11. juuni.

 

Gümnaasiumi riigieksamid 2021

eesti keel (kirjalik) – 19. aprill;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.-7. mai;
matemaatika (kirjalik) – 21. mai