Tasemetööd 2020/21. õa

 

3. klass

eesti keel (kirjalik) – 

4. klass

loodusõpetus (kirjalik) –

6. klass

eesti keel (kirjalik) – 

7. klass

loodusõpetus (kirjalik) – 

 

Põhikooli lõpueksamid 2021

eesti keel (kirjalik) – ;
matemaatika (kirjalik) – ;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – ;
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – .

 

Gümnaasiumi riigieksamid 2021

eesti keel (kirjalik) – ;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – ;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – ;
matemaatika (kirjalik) –