Põhikooli lõpueksamid 2022

eesti keel (kirjalik) – 30. mai;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni;
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni.

 

Gümnaasiumi riigieksamid 2022

eesti keel (kirjalik eksam): 25. aprill;

eesti keel teise keelena (kirjalik eksam): 27. aprill;

eesti keel teise keelena (suuline eksam): 28.– 29. aprill ja 2. mai;

matemaatika (kirjalik eksam): 20. mai;

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik): 3. mai;

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline): 4.– 6. ja 9. mai.