Tasemetööd 2019/20. õa

 

3. klass

eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klass

loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klass

eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

7. klass

loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

 

Põhikooli lõpueksamid 2020

eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

 

Gümnaasiumi riigieksamid 2020

eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.