2016. a.

M

Hedit Aaver
Risto Arumäe
Maritta Brõtki
Krister Eek
Jürgen Hallimäe
Maarja Helm
Birgit Joost
Agnes Kaasik
Valdo Kaasik
Loretta Kruusimäe
Gloria Kruusimägi
Karel Kullerkupp
Reelika Lipp
Laura Liukkenen
Melissa Maalmets
Marko Meigas
Raili Nigul
Sten Eric Nirgi
Siim Nurmeots
Andreas Preisfreund
Ken-Kaupo Saaver
Kert Sondberg
Birgit Suursaar
Kristin Undrest
Magnus Vainumäe
Elery Valk
Kert Virunen

R

Kaile Adusoo
Celine Aros
Randar Ivanov
Jan-Erik Jõgiste
Richard Kaiva
Hellika Kallaste
Anni Kasikov
Mikk Kello
Helena Kirs
Kristi Kuhi
Henrik Lainvoo
Anett Lessuk
Gert Liivaste
Karl Mülla
Kaspar Odraks
Evely Pajula
Üllar Pedo
Sten Piirsalu
Karl Robert Põlder
Rakell Pärnamäe
Sander Rajamäe
Martti Reimal
Margo Sall
Linda Liis Tanni
Triinu Tarto
Laur Teppan
Nele-Triin Undrest
Nele Vaade
Andry Vildak

T

Karmen Aherma
Greete Altrof
Margit Bastig
Annabell Bubnis
Teele Engaste
Maarion Havi
Inna Issajeva
Lisette Kingsepp
Kaisa Kiriland
Martin Kotter
Hannelore Lehesalu
Kirke Lindlo
Liisa Meidla
Kaarel Mikkal
Marian Moldau
Kelly Mändlo
Kristiina Männik
Joonas Erik Ojala
Ander Pindus
Kertu Proosa
Hedi Rooger
Kristi Roosi
Marii Ingriin Saaremäe
Eleri Salu
Ege Siirak
Gevin Šestak
Elina Tahk
Nele Torm
Üllart-Külvari Uueni
Rain Vilumets

Tiina Kärmik, Heidi Reisi, Argo Kongi