Ave Oppo, ave.oppo@rrg.ee, kabinet 301

Riina Rannula, riina.rannula@rrg.ee

Abiõpetaja ülesandeks on õpetaja ja/või kooli tugispetsialistide eelneval juhendamisel ja koostöös toetada õppija arengut, et saavutada püstitatud õpitulemusi.