Nutitundide läbiviimine haridustehnoloogilise toega.

Õpetajal on võimalus õppetunni läbiviimisel keskenduda õppetöö sisulisele osale ning teadmiste omandamise juhendamisele. Haridustehnoloog abistab samas vajadusel õpilasi seadmete kasutamisel, kontode loomisel, keskkondadesse sisse logimisel.

haridustehnoloog Silja Miks, silja.miks@rrg.ee