Koorilaul arendab õpilastes muusikalise eneseväljenduse oskusi, annab võimaluse muusikaliseks koostööks ning palju esinemiskogemusi.
Koorilaulu tunnis on õpetajal aega tegeleda laste ja noorte hääle kujundamisega, õpetada hääletekitamise õigeid põhimõtteid ning rakendada neid laulude õppimises.
Peale meloodiataju ja puhta ühehäälsuse harjutamise jõutakse 3. klassis kahe-, 5. kolme-, ja 9. klassis nelja- ning enamahäälsuseni.
Harmoonia (kooskõla) tajumine on koorimuusika üks olulisemaid tahke.
 
RRG-s tegutseb viis kontsertkoori - 2. klassi mudilaskoor, 3.-4. klassi tüdrukutekoor, 3.-6. klassi poistekoor, 5.-8. klassi lastekoor ja 9.-12. klassi segakoor ning kolm 1. klassi ettevalmistuskoori.
Koorid saavad esineda kõikidel kooli tähtpäevadel, näiteks kooli sünnipäevanädalal toimuval avalikul kontserdil ning traditsiooniliselt RRG kooride jõulukontserdil Rakvere Kolmainu kirikus.
Peale selle on koore kutsutud esinema Rakvere linna üritustele või naabervaldadesse.
Võtame osa vabariiklikest festivalidest ja konkursidest ning võimalusel otsime väljundeid ka väljaspool Eestit.
Kõige suuremaks eesmärgiks on kooridele laulupidudest osavõtt.
2017.a.laulupeost võtsid osa kõik viis kontsertkoori.
 
Kooli lastekoor on Praha advendi- ja jõulumuusika festivalil saavutanud kulddiplomi 2013.a. ja hõbediplomi 2015.a. ning VI vabariiklikul lastekooride festivalil 2016.a. tunnistatud koolikooride kategoorias parimaks.
Segakoor saavutas 2015. a. vabariigis koolisegakooride kategoorias 3. koha ja samal aastal Prahas täiskasvanute segakooride kategoorias 2. koha ja hõbediplomi.