Kursus

Tundide arv

Kursuse algus

Kursuse lõpp

1-I

35

02.09

08.06

2-I

35

02.09

24.01

3-I

35

02.09

26.11

4-I

35

02.09

08.11

5-I

35

02.09

19.10

6-I

35

02.09

11.10

2-II

35

25.01

08.06

3-II

35

29.11

11.03

4-II

35

09.11

24.01

5-II

35

20.10

14.12

6-II

35

12.10

26.11

3-III

35

14.03

08.06

4-III

35

25.01

29.03

5-III

35

15.12

18.02

6-III

35

29.11

24.01

4-IV

35

30.03

08.06

5-IV

35

21.02

19.04

6-IV

35

25.01

11.03

5-V

35

20.04

08.06

6-V

35

12.03

21.04

 

Kursuste lõpuajad kronoloogiliselt

Kuupäev

Milline kursus lõpeb

11.10

6-I

19.10

5-I

08.11

4-I

26.11

3-I; 6-II

14.12

5-II

24.01

2-I; 4-II; 6-III

18.02

5-III

11.03

3-II; 6-IV

29.03

4-III

19.04

5-IV

21.04

6-V

08.06

1-I; 2-II; 3-III; 4-IV; 5-V

 

Näide

Ainet XYZ õpitakse 3 tundi nädalas. Kursuste toimumiste ajad on järgmised:

I kursus (3-I) - 02.09.2021 - 26.11.2021
II kursus (3-II) - 29.11.2021- 11.03.2022
III kursus (3-III) - 14.03.2022 - 08.06.2022