Kursus

Tundide arv

Kursuse algus

Kursuse lõpp

1-I

35

02.09

04.06

2-I

35

02.09

22.01

3-I

35

02.09

27.11

4-I

35

02.09

06.11

5-I

35

02.09

16.10

6-I

35

02.09

11.10

2-II

35

25.01

04.06

3-II

35

30.11

12.03

4-II

35

09.11

22.01

5-II

35

26.10

11.12

6-II

35

14.10

27.11

3-III

35

15.03

04.06

4-III

35

25.01

02.04

5-III

35

14.12

19.02

6-III

35

02.12

22.01

4-IV

35

05.04

04.06

5-IV

35

01.03

16.04

6-IV

35

25.01

12.03

5-V

35

26.04

04.06

6-V

35

16.03

23.04

6-VI

35

03.05

04.06

 

Kursuste lõpuajad kronoloogiliselt

Kuupäev

Milline kursus lõpeb

11.10

6-I

16.10

5-I

06.11

4-I

27.11

3-I; 6-II

11.12

5-II

22.01

2-I; 4-II; 6-III

19.02

5-III

12.03

3-II; 6-IV

02.04

4-III

16.04

5-IV

23.04

6-V

04.06

1-I; 2-II; 3-III; 4-IV; 5-V; 6-VI

 

Näide

Ainet XYZ õpitakse 3 tundi nädalas. Kursuste toimumiste ajad on järgmised:

I kursus (3-I) - 02.09.2020 - 27.11.2020
II kursus (3-II) - 30.11.2020- 12.03.2021
III kursus (3-III) - 15.03.2021 - 04.06.2021