13.10.16
  • 08. november 2011 TÜ professor Tõnu Meidla loeng "Maast ja argipäevasest maateadusest" (osales 152 kuulajat)

  • 07. detsember 2011 väljasõit Tallinna Tehnikaülikooli Keemia Instituudi laboritesse tutvuma laborite töö ja võimalustega, külastati ka TTÜ muuseumi galeriis "Futurum" interaktiivset putukate näitust "Metamorfoos - PutukadPutukadPutukad" (osales 49 õpilast ja 2 õpetajat
  • 12. detsember 2011 väljasõit Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi osalema geoloogiateemalises 
    loeng - praktikumis ja tutvuma Ahhaa-keskusega (osales 42 õpilast ja 2 õpetajat) 
  • Väljasõit Tartusse AHHAA keskusesse

 

  • 14.mai 2012 Anneli Kruve loeng "Eesti teadustest analüütilise keemia näitel. Fundamentaal- või rakendusteadus?" (osalejaid 66)
  • 15.mai 2012 õppekäik loodushuvilistele õpilastele (Oandu loodusmaja programm "Lahemaa - rannamaa", osalejaid 50)
  • 16.mai 2012 õppekäik Aru karjääri tutvuma lubjakivi kaevandamisega ja otsima fossiile (osalesid 3.-4.klasside 42 loodushuvilist õpilast)

Toimetaja: JAANUS LEKK