Loodusainete projekti "Õuesõpe Rakvere Reaalgümnaasiumi 10. ja 11.klasside õpilastele" läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt saab teoks tänu KIK-i finantseerimisele.

10. klass:
19. mai Rakvere veetöötlusjaama külastus
26. mai Rakvere reoveepuhasti külastus
2. juuni praktilised tööd Neeruti järvede ääres
3. juuni rühmatöö
4. juuni õppekäik Aru karjääri ja Kunda tsemenditehasesse
7. juuni rühmatöö
8. juuni rühmatöö
9. juuni tööde kaitsmine ja kokkuvõtted

11. klass:
28. mai Flex Heat`i külastus, praktilised tööd Äntu Valgejärve ääres
31. mai rühmatöö
1. juuni rühmatöö
2. juuni rühmatöö, Elering Rakvere elektrivõrkude külastus
3. juuni õppekäik Aidu karjääri, Eesti elektrijaama, AS Silmet,

Sillamäe sadamasse ja jäätmehoidlale, Toila-Oru parki ja Valaste joale

4. juuni rühmatöö

7. juuni õppekäik Esonian Celli

8. juuni rühmatöö

9. juuni tööde kaitsmine ja kokkuvõtted

Projekti 2010 materjalid:

video
pildid