Projekt "Õuesõpe Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilastele" saab teoks tänu KIK-i toetusele.

07. mai - 5.klasside loodushuvilised õpilased keskkonnaameti õppekäigul "Viitna - jääaja kingitus" (osalejaid 21 õpilast ja 2 õpetajat)

09. mai - 3.-4.klasside loodushuvilised keskkonnaameti õppekäigul "Viitna - jääaja kingitus" (osalejaid 31 õpilast ja 2 õpetajat)
04. juuni - 10R klassi õpilaste õppekäik Neeruti maastikukaitsealale (osalejaid 23 õpilast ja 3 õpetajat)
06. juuni - 10R klassi õpilased osalevad keskkonnaameti õppeprogrammis, mille raames tutvuvad Rakvere veetöötlusjaama ja reoveepuhasti tööga (osalejaid 23 õpilast ja 1 õpetaja)
07. juuni - 10R klassi õpilased õppekäigul Aru karjääris ja Kunda tsemenditehases (osalejaid 23 õpilast ja 2 õpetajat)
08. juuni - 11R klassi õpilased õppekäigul Ida-Virumaal, tutvutakse põlevkivi kaevandamisega Aidu karjääris, elektri tootmisega Balti Soojuselektrijaamas, haruldaste muldmetallide tootmisega Sillamäel, Sillamäe sadama ja kaetud jäätmehoidlaga; õppekäigul on giidina kaasas Kalle Suuroja (osalejaid 26 õpilast ja 2 õpetajat)
11. juuni - 11R klassi õpilased õppekäigul Flex Heat puidugraanulitehases ja Äntu maastikukaitsealal.
13. juuni - kokkuvõte 10R klassi õppekäikudest
14. juuni - kokkuvõte 11R klassi õppekäikudest

Õppekäikudel ja praktiliste tööde teostamisel kasutati projekti käigus soetatud teatmekirjandust ja varasemate projektide käigus ostetud õppevahendeid.

Esitlused slideshare.net keskkonnas.