PROJEKT nr 6421 "Õuesõpe Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilastele"

• 14.mai 2014 10R klassi õpilased tutvumas Rakvere veetöötlusjaama ja reoveepuhasti tööpõhimõtete ja vajalikkusega (Keskkonnaameti programm „Vesi meie igapäevaelus")

• 27.mai 2014 10R klassi õpilased teevad praktilisi töid (näiteks kaja abil järve mõõtmete kindlakstegemine, taimede järgi mullatüübi määramine, vee- ja mullaelustiku uurimine, värvid ja helid looduses ) Neeruti maastikukaitsealal, tutvumine Neeruti pinnavormidega, matk.
• 30.mai 2014 11R klassi õpilased tutvumine biotehnoloogial töötava ettevõttega Saku õlletehases ja elektri tootmisega Iru elektrijaamas, tähelepanekud looduse ja õpitava vahel, muud eesmärgikohased tegevused
• 02.juuni 2014 tublide ja aktiivsete õpilaste hariv preemiareis Ida-Virumaale Kurtna järvedele
• 03.juuni 2014 tublide ja aktiivsete õpilaste hariv preemiareis Purekkari neemele
• 03.juuni 2014 10R klassi õppekäik Aru karjääri ja Kunda tsemenditehasesse
• 04.juuni 2014 11R klassi õppekäik Graanulinvest pelletitehasesse ja Äntu maastikukaitsealale (praktilised tööd ja matk)
• 06.juuni 2014 11R klassi õpilaste õppekäik Narva karjääri, Molycorp Silmetisse, Toila-Oru parki, Ontikale ja Viru-Nigula tuuleparki
• 09.juuni 2014 10R klassi kokkuvõtted õppekäikudest
• 10.juuni 2014 11R klassi kokkuvõtted õppekäikudest

Esitlused praktikatöödest.