Nr 10 103 "Keskkonnateadlikkuse tõstmine Rakvere Reaalgümnaasiumis"

Projekt keskendub õppeaasta vältel ühele temaatikale „Jäätmed – teke, taaskasutus, probleemid ja lahendused"

12.oktoober 2015 - „Ära vii prügi metsa, vii jäätmejaama", 3.klasside valikaine
13.oktoober 2015 - „Ära vii prügi metsa, vii jäätmejaama", 4.klasside valikaine
16.oktoober 2016 - „Ära vii prügi metsa, vii jäätmejaama", 5.klasside valikaine
14.oktoober 2015 - „Ära vii prügi metsa, vii jäätmejaama", 6.klasside valikaine
06.november 2015 - Räpina paberivabrik ja Mooste mõis, 12R klass
14.aprill 2016 - Väätsa Prügila AS, 10T
12.aprill 2016 - Väätsa Prügila 9C
09.mai 2016 - Iru elektrijaam, 11M, 11T klass
11.mai 2016 - „Jääaja kingitus Viitna, 3.klasside valikaine
13.mai 2016 - „Jääaja kingitus Viitna, 4.klasside valikaine
27.mai 2016 - OÜ Ebavere Graanul, 12T
30.mai 2016 - Nordic Cement Kunda, Aru karjäär 12T
08.juuni 2016 – Narva põlevkivikarjäär ja Molycorp Silmet, 12M