« Tagasi

Info 10. klassi astujatele

Hea sisseastuja!

Sissesaanute koodid avaldame kooli kodulehel neljapäeval, 17. juunil kell 13.00

Kui leiad oma koodi vastuvõetute nimekirjast, siis selleks, et lõplikult kinnitada oma soov meie kooli õppima asuda, palun too oma põhikooli lõputunnistuse originaal koos hinnetelehega kooli kantseleisse. Kantselei on avatud tööpäeviti 21.-22. juuni, 28. juuni-2. juuli ja 9.-19. august kell 9.00-13.00. Võimaluse korral too oma dokumendid ära hiljemalt 2. juulil.

Õpilane, kes osutus vastuvõetuks, kuid otsustab mõne teise kooli kasuks, palun teata sellest esimesel võimalusel kantselei telefonil 32 23472 või e-posti aadressil elin.nurk@rrg.ee.

Ilusat suve soovides,

RRG