2022/23. õa põhikooli valikained

Põhikooli valikainete tutvustustega saab tutvuda klassi real klikates.

4. klass

5.6. klass

7.8. klass

 

Gümnaasiumi valikkursuste tutvustustega saab tutvuda siin