Enam kui 40 lennu peale on Rakvere Reaalgümnaasiumil tublisti üle kolme tuhande vilistlase ning nagu sellise hulga puhul võib arvata, leiab neid kõiksugu elualadelt, nii Eestis kui ka kaugemal.

Vilistlaskogu tegevusele saad omalt poolt kaasa aidata, tehes jõukohases suuruses annetuse – soovitavalt püsikorraldusena näiteks kord aastas – stipendiumifondi jaoks pangakontole EE062200221059486454 (saaja: Rakvere Reaalgümnaasiumi vilistlaskogu; selgitus: annetus).

Vilistlaskogule tehtavad annetused saab oma maksustatavast tulust maha arvata.

Vilistlaskogu stipendiumid.

Senised parima lõpetaja stipendiumi saajad: MTÜ on vilistlaskogu juriidiline "keha", korraldades tegevust ja vastutades raha-asjade eest.

Liikmeks võib astuda iga Rakvere Reaalgümnaasiumi või Rakvere 3. Keskkooli vilistlane, kes soovib ühingus kaasa lüüa. Liikmemaksu ei ole, küll aga kutsume kõiki vilistlasi üles tegema vähemalt kord aastas jõukohase annetuse vilistlaskogu pangakontole EE062200221059486454 meie stipendiumifondi jaoks.

Täida vilistlaskogu MTÜ liikmeks astumise avaldus.