Rakvere Reaalgümnaasium
Võidu 67
44313, Rakvere
e-post: info@rrg.ee
RRG Facebookis

Direktor Martti Marksoo (martti.marksoo@rrg.ee) 322 3249
Kantselei Elin Nurk (info@rrg.ee) 322 3472
Õppealajuhataja (1.-9. klass) Kadri Vahula (kadri.vahula@rrg.ee) 322 0316
   
Majandusjuhataja Ergo Kärmik (ergo.karmik@rrg.ee) 322 3470
   
Logopeed Kaie Kender (kaie.kender@rrg.ee) 322 0310
Sotsiaalpedagoog Mare Paloots (mare.paloots@rrg.ee) 528 4544
Sotsiaalpedagoog Annela Floren (annela.floren@rrg.ee) 322 3471
Tervisekabinet Leevi Lippasaar (leevi.lippasaar@rrg.ee) 322 0317
Raamatukogu Ulvi Selezov (rmtk@rrg.ee) 324 3717
   
IT-spetsialist, ReaaliTV Jaanus Lekk (jaanus.lekk@rrg.ee) 508 9923
Haridustehnoloog Silja Miks (silja.miks@rrg.ee)  
Valvelaud 322 0312
   

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee
Päästeameti Ida päästekeskus 3222723
Terviseameti Ida talitus 3254158
Tööinspektsiooni Ida inspektsioon 3223959
Keeleinspektsioon 6263346

Teenistuslik järelevalve
Rakvere Linnavalitsuse haridusspetsialist Jane Palu 3222336