Rakvere Reaalgümnaasium
Võidu 67
44313, Rakvere
e-post: info@rrg.ee
RRG Facebookis

Direktor Martti Marksoo 322 3249
Kantselei Elin Nurk 322 3472
Õppealajuhataja (1.-9. klass) Kadri Vahula 322 0316
Õppealajuhataja (10.-12. klass) Kalev Lasberg 322 3474
Majandusjuhataja Ergo Kärmik 322 3470
Huvijuht Mari Kongi 56479313
Logopeed Kaie Kender 322 0310
Sotsiaalpedagoog Mare Paloots 322 0311
Sotsiaalpedagoog Annela Floren 322 3471
Tervisekabinet Leevi Lippasaar 322 0317
Raamatukogu Tiia Sihvart ja Ulvi Selezov 324 3717
Kodulehe administraator Reeli Rump  
IT-spetsialist, ReaaliTV Jaanus Lekk 5089923
Valvelaud 322 0312
Söökla juhataja Pille Ross, P. Dussmann OÜ 56826105

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee
Päästeameti Ida päästekeskus 3222723
Terviseameti Ida talitus 3254158
Tööinspektsiooni Ida inspektsioon 3223959
Keeleinspektsioon 6263346

Teenistuslik järelevalve
Rakvere Linnavalitsuse haridusspetsialist Vilja Messer 3222336