Martti Marksoo-direktor, martti.marksoo@rrg.ee
Kadri Vahula-1.-9. klasside õppealajuhataja, kadri.vahula@rrg.ee
Kalev Lasberg-10.-12. klasside õppealajuhataja, kalev.lasberg@rrg.ee
Mare Paloots-sotsiaalpedagoog, mare.paloots@rrg.ee
Annela Floren-sotsiaalpedagoog, annela.floren@rrg.ee
Ergo Kärmik-majandusjuhataja, ergo.karmik@rrg.ee
Jaanus Lekk-IT-spetsialist, jaanus.lekk@rrg.ee
Maria Kams-huvijuht, maria.kams@rrg.ee (lapsehoolduspuhkusel)
Mari Kongi-huvijuht, mari.kongi@rrg.ee
Ele Sööl-haridustehnoloog, ele.sool@rrg.ee
Reeli Rump-infojuht, reeli.rump@rrg.ee