Laur Kaljuvee,1.-3. klasside lastevanemate esindaja, laur.kaljuvee@gmail.com - esimees
Piret Tamm, 4.-6. klasside lastevanemate esindaja, tammpiret1@gmail.com
Margus Kalda, 7.-9. klasside lastevanemate esindaja, mkalda@gmail.com - aseesimees
Gunnar Kotiesen, 10.-12. klasside lastevanemate esindaja, gunnar.kotiesen@gmail.com
Kaie Kender, algklassiõpetajate esindaja, kaie.kender@rrg.ee
Piret Steinberg, põhikooliõpetajate esindaja, piret.steinberg@rrg.ee
Katrin Remiküll, gümnaasiumiõpetajate esindaja, katrin.remikyll@rrg.ee
Aleksander Bankiir, vilistlaste esindaja, aleksander@etslogistika.ee
Simar Selezov, vilistlaste esindaja, simar.selezov@merko.ee
Lidia Bobkova, volikogu esindaja, kunglalasteaed@gmail.com
Laila Talunik, koolipidaja esindaja, laila.talunik@rakvere.ee
Mare Parve, õpilasesinduse esindaja, mare.parve@rrg.ee
Velvo Väli, toetava organisatsiooni esindaja, velvo@rakvereteater.ee