Laur Kaljuvee,lastevanemate esindaja, laur.kaljuvee@gmail.com - esimees
Robert Salep, lastevanemate esindaja, robert.salep@gmail.com
Margus Kalda, lastevanemate esindaja, mkalda@gmail.com - aseesimees
Gunnar Kotiesen, lastevanemate esindaja, gunnar.kotiesen@gmail.com
Kaie Kender, algklassiõpetajate esindaja, kaie.kender@rrg.ee
Piret Steinberg, põhikooliõpetajate esindaja, piret.steinberg@rrg.ee
Katrin Remiküll, gümnaasiumiõpetajate esindaja, katrin.remikyll@rrg.ee
vilistlaste esindaja
vilistlaste esindaja
Lidia Bobkova, volikogu esindaja, kunglalasteaed@gmail.com
Laila Talunik, koolipidaja esindaja, laila.talunik@rakvere.ee
Mare Parve, õpilasesinduse esindaja, mare.parve@rrg.ee
Velvo Väli, toetava organisatsiooni esindaja, velvo@rakvereteater.ee