13.10.16
Projekt nr 5656 „Keskkonnateemaliste loengute sari"
 • 17.september 2013 3.-4.klasside loodusharu õpilased (44) keskkonnaameti õppeprogrammis Viru rabas
 • 23.september 2013 7.-9.klasside õpilased (41) Peipsi Koostöö Keskuse õppeprogrammis „Pinnavormid ja sootaimed" Endla looduskaitsealal Männikjärve rabas
 • 30.september – 14.oktoober 2013 Turbakohvri kasutamine
 • 14.november 2013 5.-6.klasside loodusharu õpilased (32) õppekäigul Viru rabas
 • 26.november 2013 Mait Sepp „Keskkonnakaitse – keda me kelle eest kaitseme?" (loeng) (144 õpilast)   
 • 18.veebruar 2014 10.12.klasside õppekäik TTÜsse  „Tarkuse retk"  (47 õpilast) 
 • 03.märts 2014 6.-9.klasside õpilaste õppekäik Pärnu uude loodusmajja, loeng (40 õpilast)  
 • 05.märts 2014 10.-12.klasside õppekäik TTÜ Keskkonnakaitse Instituuti, loeng (50 õpilast)
 • 12.mai 2014 3.klasside loodusharu õppekäik Lahemaale (21 õpilast)
 • 13.mai 2014 4.klasside loodusharu õppekäik Lahemaale (22 õpilast)
 • 15.mai 2014 5.-6.klasside loodusharu õpilaste õppekäik Lahemaale (32 õpilast)