13.10.16
Projekt nr 7800 „Keskkonnateemaliste loengute sari"

Projekt keskendub õppeaasta vältel 1 temaatikale - Eesti maavarad ja nende kasutamine,säästmine, keskkonnaprobleemid

 • 12.september 2014 Õppekäik 5.-6. klasside valikkursuse õpilastele (35 õpilast) Porkuni paemuuseumi ja Tamsalu lubjaparki
 • 15.september 2014 Õppekäik 4. klasside valikkursuse õpilastele (18 õpilast) Porkuni paemuuseumi ja Tamsalu lubjaparki
 • 23.september 2014 Õppekäik 3. klasside valikkursuse õpilastele (25 õpilast) Porkuni paemuuseumi ja Tamsalu lubjaparki
 • 01.detsember 2014 Õppekäik 7.-9.klasside õpilastele (32 õpilast) Tallinna botaanikaaeda
 • 01.aprill 2015 Loeng gümnaasiumiõpilastele (79 õpilast) taastuvatest energiaallikatest ja töötuba 15 õpilasele, kus valmisid 3 päikesepaneeli
 • 09.aprill 2015 Õppekäik 10.-12.klasside õpilastele Kehra paberivabrikusse (41 õpilast)
 • 06.mai 2015 õppekäik 7.-9.klasside õpilastele (51 õpilast) Jõelähtme ja Kostivere karstiala Rebala maastikukaitsealal, Jägala juga
 • 05.mai 2015 õppekäik 3. klasside valikkursuse õpilastele (25 õpilast) Aseri savikarjääri ja tellisetehasesse, Õppeprogramm „Savi meie kätes" koos voolimisega
 • 07.mai 2015 õppekäik 4.klasside valikkursuse õpilastele (22 õpilast) Aseri savikarjääri ja tellisetehasesse, Õppeprogramm „Savi meie kätes" koos voolimisega
 • 14.mai 2015 õppekäik 5.-6.klasside õpilastele Kunda-Aru lubjakivikarjääri (35 õpilast)
 • 28.mai 2015 õppekäik 9.11.klassid õpilastele Harku karjääri TTÜ õppejõudude juhendamisel (40 õpilast)