Projekti "Õuesõpe Rakvere Reaalgümnasiumi 10. ja 11.klasside õpilastele" läbiviimist toetab Keskkonna Investeeringute Keskus

10.klass
17. mai   osalemine TÜ SCY projektis virtuaalses veekogu uuringus
31. mai   Rakvere veetöötlusjaama ja reoveepuhasti külastus
01. juuni rühmatöö
02. juuni rühmatöö
03. juuni praktilised tööd Neeruti maastikukaitsealal
06. juuni rühmatöö
07. juuni rühmatöö
08. juuni õppekäik Aru karjääri ja Kunda tsemenditehasesse
09. juuni rühmatöö
10. juuni rühmatöö
13. juuni tööde kaitsmine

11.klass
31. mai   õppekäik Eleringi Rakvere jaotusvõrkudesse
01. juuni rühmatöö
02. juuni rühmatöö
03. juuni rühmatöö
06. juuni õppekäik Flex heat`i pelletipehasesse, praktilised tööd Äntu   Valgejärve ääres, matkaraja läbimine
07. juuni rühmatöö
08. juuni rühmatöö
09. juuni õppekäik Ida-Virumaale (Narva põlevkivikaräär, Silmet (tehas, sadam, jäätmehoidla, Kohtla-Järve soojuselektrijaam, Toila-Oru park, Valaste)
10. juuni rühmatöö
13. juuni rühmatöö
14. juuni tööde kaitsmine

07.detsember 2011 väljasõit TTÜ Keemia Instituudi laboritesse tutvuma kasutatava metoodikaga ja interaktiivsele putukate näitusele "PutukadPutukadPutukad" (osales 49 õpilast ja 2 õpetajat)
12.detsember 2011 väljasõit AHHAA-keskusesse ja TÜ geoloogiamuuseumi (osales 42 õpilast ja 2 õpetajat)

Esitlused slideshare.net keskkonnas.