PROJEKT nr 4172 Õuesõpe Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilastele

• 15.mail 2013 5.klasside loodusharu õpilastele toimub koostöös Keskkonnaametiga järve-elustiku õppeprogramm Neerutis (osales 19 õpilast)

• 20.mail 2013 3. ja 4.klasside loodusharu õpilased (kokku 32 õpilast) teevad õppekäigu Aserisse tutvumaks MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts õppeprogrammis „Savi sinu kätes"
• 21.mail 2013 õppeaasta vältel tublid ja aktiivsed õpilased õppekäigul Tsitres (45 õpilast)
• 22.mail 2013 6.klasside loodusharu õpilastele (21 õpilast) toimub koostöös Keskkonnaametiga järve-elustiku õppeprogramm Neerutis
• 23.mail 2013 10R klassi õpilaste (26) tutvumine Rakvere veetöötlusjaama ja reoveepuhasti tööpõhimõtete ja vajalikkusega (Keskkonnaameti programm „Vesi meie igapäevaelus");
• 24.mail 2013 tublid ja aktiivsed õpilased õppekäigul Kõrvemaal ( 48 õpilast)
• 31.mail 2013 10R klassi õpilased Aru karjääris ja Kunda tsemenditehases ( 27 õpilast)
• 04.juuni 2013 10R klassi õpilased (27) õppekäigul tegemas praktilisi töid Neeruti maastikukaitsealal
• 07.juuni 2013 11R klassi õpilased (21) õppekäigul Ida-Virumaal (Narva
põlevkivikarjäär, Balti elektrijaam, Toila-Oru park, Ontika)
• 10.juuni 2013 11R klassi õpilased (21) õppekäigul Flex Heat pelletitehases, Tamsalu lubjapargis ja Äntu maastikukaitselal
• 11.juuni 2013 11R klassi kokkuvõtted
• 12.juuni 2013 10R klassi kokkuvõtted

Esitlused slideshare.net keskkonnas.

Pildid õppekäikudest.