PROJEKT nr 8781 "Õuesõpe Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilastele"

5.juuni 2015 10. klassi õpilaste tutvumine tsemendi tootmisega toorainest turustamiseni Külastasime Aru karjääri, savikarjääri, Nordic Cement tsemenditehast, osales 35 õpilast

03.juuni 2015 10.klassi õpilased (35) õppeprogrammis „Tiigi- ja järveelustiku programm", mille viis läbi keskkonnaameti spetsialist Liina Niinemägi
09.juuni 2015 11.klassi õpilased (30) õppekäigul Ida-Virumaa tööstuspiirkonnas. Külastame Sillamäed ( tutvume Molycorp Silmet tehase tööpõhimõtetega) ja Narva põlevkivikarjääris ja tutvume põlevkivi kaevandmisega ja kaevanduste rekultiveerimisega.