Rakvere Reaalgümnaasiumil on pikaajalised sõprussuhted Saksamaal Schleswig-Holsteini liidumaal asuva Friedrich-Schilleri nimelisega Gümnaasiumiga. Mõlema kooli õpilasgrupid kohtuvad sügiseti kord Rakveres, kord Preetzis. Esimene meie kooli delegatsioon käis saksa sõpradel külas 1991.a. sügisel. Sellest 36 tundi Leedu-Poola piiril oodatud ajast ja paljude jaoks esimesest välisreisist jäid õpilastel kustumatud mälestused. Nüüdseks ei ole välisriigis viibimine enam kaugeltki midagi erakorralist, kuid õpilasvahetuse võlu on säilinud. See innustab ligi paarikümne aastast traditsiooni hoidma ja jätkama.

Vastastikused külaskäigud rikastavad mõlemat poolt. Noored õpivad tundma võõra maa elu-olu, inimesi, kultuuri, loodust, hariduskorraldust. Võõrustajaperedes elades ja ühistes ettevõtmistes praktiseeritakse võõrkeelt, jagatakse kogemusi, leitakse uusi sõpru. Üheskoos käiakse väljasõitudel ja tehakse kunstiprojekte.  

Õpilasvahetuse saksapoolsed eestvedajad on olnud aastate jooksul hr. Ingo Bubert, pr. Gesine Heidemann, pr. Petra Branner, pr. Ulrike Breitmann ja Antje Kruse. Eestipoolset võõrustamist koordineerivad kooli võõrkeeleõpetajad ja direktsioon.
2016. a. septembris viibisid saksa õpilased Rakveres ja 2017.a. sügisel sõidab meie õpilasgrupp vastukülaskäigule Preetzi.

Meie sõpruskool Saksamaal: www.fsg-preetz.de

Vaata videotutvustust SIIN.

Lisaks Preetzi koolile on meil sõpruskool ka Soomes, Uusikaupunki linnas, kellega on samuti tihedad suhted ning toimib õpilasvahetus. 2013. a. kevadel külastas meie õpilasgrupp Uusikaupunki kooli.

Vaata videotutvustust SIIN.