Vilistlaste annetustest sündiv 777 euro suurune parima lõpetaja stipendium antakse kas õppimises või klassivälistes tegevustes parimaid tulemusi saavutanud abituriendile üle gümnaasiumi lõpuaktusel ning on mõeldud talle edasiseks enesetäiendamiseks. Kandidaate saavad esitada kõik RRG õpilased, töötajad või vilistlased, olgu siis üksi või gruppidena (nt klass, lend, õpilasesindus, õppenõukogu vms). Stipendiumile pani aluse vilistlane Tõnu Kõiv (13. lend), kes andis seda välja 1992-2011, vilistlaskogu võttis traditsiooni üle 2013. aasta kevadest.

Senised parima lõpetaja stipendiumi saajad:

  • 2013 – Egle-Helene Ervin
  • 2014 – Martin Flink
  • 2015 – Aleksander Aid
  • 2016 – Anni Kasikov
  • 2017 - Rainer Bõkov
  • 2018 - Dely Kroll, Karl Rapur

Vilistlaskogust loe lisa siit.