Vilistlaste annetustest sündiv 777 euro suurune parima lõpetaja stipendium antakse kas õppimises või klassivälistes tegevustes parimaid tulemusi saavutanud abituriendile üle gümnaasiumi lõpuaktusel ning on mõeldud talle edasiseks enesetäiendamiseks. Kandidaate saavad esitada kõik RRG õpilased, töötajad või vilistlased, olgu siis üksi või gruppidena (nt klass, lend, õpilasesindus, õppenõukogu vms). Stipendiumile pani aluse vilistlane Tõnu Kõiv (13. lend), kes andis seda välja 1992-2011, vilistlaskogu võttis traditsiooni üle 2013. aasta kevadest.

Senised parima lõpetaja stipendiumi saajad:

  • 2013Egle-Helene Ervin
  • 2014Martin Flink
  • 2015Aleksander Aid
  • 2016Anni Kasikov
  • 2017Rainer Bõkov
  • 2018Dely Kroll, Karl Rapur
  • 2019–Nele Karolin Lindlo
  • 2020–Kadi-Liis Kivi
  • 2021-Liisa Käiväräinen

Vilistlaskogust loe lisa siit.